Ons vierstappenplan

Voordelen voor alle afdelingen van uw organisatie.
Resultaten vanaf de eerste maand.

1

Diagnose

Opsporen & Analyseren

Bij elke medewerker van de organisatie detecteren wij de stresstypen en hun intensiteit

Deze diagnose is gebaseerd op situationele vragen zonder in te gaan op specifiek persoonlijke of beroepscontexten.

Wij analyseren deze resultaten en stellen individuele en teamacties voor waarop iedereen actie kan ondernemen.

2

Debriefing

Beslissen & Handelen

Wij komen met elke teamleider samen en helpen hem bij het begrijpen van het verslag van zijn team. Daarnaast ondersteunen wij hem bij de keuze en de uitvoering van managementacties.

Wij lichten de managers van de organisatie in over de status van hun teams en stellen een actieplan voor. Ook krijgen ze een lijst met namen van mensen die het risico lopen op een burn-out en ontslag, uiteraard op basis van hun toestemming.

3

Aanbeveling

Corrigeren & Voorstellen

Wij komen na zes weken terug om met elke teamleider de voortgang van hun actieplan te bespreken.

Op basis van het gesprek stellen wij een beoordeling op en bepalen wij de punten van competentieontwikkeling voor de manager.

Wij lichten het management van de organisatie in over de stand van zaken met betrekking tot de actieplannen en werken onze aanbevelingen uit.

4

Follow-up

Begeleiden & Oplossen

Wij begeleiden de organisatie bij de selectie en uitvoering van meer diepgaande acties.

In de vorm van coaching, opleiding, herziening van het operationele model, specifieke begeleiding bij burn-out...

Deze aanvullende diensten worden geleverd door partners die dezelfde waarden delen.

Wij garanderen gerichte, relevante en consistente begeleiding binnen de organisatie, van diagnose tot oplossing.