Wij ondersteunen organisaties door gedrag te analyseren en concrete acties op korte en middellange termijn voor te stellen

Onze missie

Mensen actoren maken van hun leven en organisaties actoren maken van hun uitdaging.

Yves de Jamblinne

Oprichter van Grouks

Hoe het begon

De oprichting van Grouks in 2016 is ontstaan vanuit de wens om mensen en organisaties in staat te stellen actoren te zijn van hun leven.

Tijdens de tien jaar die hij werkzaam is geweest in de IT- en adviessector heeft de oprichter kunnen constateren dat mensen zelden de eerste prioriteit zijn en dat de meeste mensen gebeurtenissen ondergaan in plaats van ze te sturen.

Vanaf het begin heeft Grouks training en coaching aangeboden met als doel mensen en organisaties te informeren over hun manier van werken en hen in staat te stellen effectief te handelen. De eerste trainingen en coachingssessies hielpen op individueel niveau (opleiding en coaching in het procescommunicatiemodel ®) en op structureel niveau (Agile coaching en veranderingsmanagement).

Het bereikte effect was echter niet bevredigend omdat het ofwel te beperkt was (training en coaching hielpen op kleine schaal), ofwel te zeer gericht was op de manier van werken (verandering van werkmethoden).

De nieuwe dienst van Grouks is geboren uit de wens om een grootschalige impact te hebben die in de eerste plaats op de mens is gericht, en wat is een betere manier om dit te doen dan door organisaties te helpen om proactief voor hun mensen te zorgen.

Onze waarden

Anticiperen op toekomstige gebeurtenissen en passende acties plannen is voor ons een tweede natuur. Deze intellectuele aanpak is de sleutel tot ons succes en het DNA van wat wij doen.

Theorie is een fantastische gereedschapskist, maar de echte toegevoegde waarde komt van het vermogen om deze informatie op een concrete en onmiddellijke manier te gebruiken.

Wij creëren toegevoegde waarde door processen en concepten te vereenvoudigen. Dankzij deze vereenvoudiging handelen wij snel om de impact te maximaliseren.

U de acteur van uw leven en uw uitdagingen maken is onze prioriteit. Wij inspireren u om actie te ondernemen door de beste keuzes te maken.

Onze visie

Proactief beheer van de personele middelen
is een vanzelfsprekendheid geworden.